Autor: Ada O.    
Data: 18.02.2021 17:03

Edukacja to dziedzina życia społecznego, którą z wyjątkiem służby zdrowia najmocniej dotknęła pandemia. Obecny rok jest rokiem zmian w systemie edukacji, ale także naszych dotychczasowych przyzwyczajeń i organizacji. Nauka zdalna zmusiła większość rodziców do wejścia w rolę nauczycieli i motywatorów, a także szybko zdefiniowała tych, którzy nie mieli wystarczająco dużo czasu na takie zaangażowanie.

Zmiany systemowe nie ominęły egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty, o czym poinformowało nas Ministerstwo. Na ten moment znamy różnicę z zakresu wiedzy wymaganej na egzaminach, które jak się okazuje mają być łatwiejsze. Najważniejsze zmiany w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to ograniczona liczba obowiązkowych lektur i form wypowiedzi, które ograniczone zostaną jedynie do dwóch- rozprawki i opowiadania. Zmniejszona zostanie także liczba zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego - nazywana czytaniem ze zrozumieniem. Czas przeprowadzenia egzaminu zostanie niezmienny, czyli 120 minut. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu, czyli 100 minut, zmniejszona zostanie liczba jego zadań otwartych. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego m.in. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej. W związku z epidemią koronawirusa egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Zmiany w egzaminach maturalnych

Egzaminu maturalny z matematyki na poziomie podstawowym zmniejszy o 5 pkt liczbę zadań w arkuszu egzaminacyjnym. Czas przeprowadzania egzaminu nie ulegnie zmianie, będzie on trwał standardowo 170 minut. Zniesione również zostanie obowiązkowe przystąpienie do egzaminu rozszerzonego z jednego, wybranego przedmiotu i nie będzie już ono warunkiem do zdania egzaminu maturalnego. W poprzednich latach absolwent musiał zdecydować się na jeden z takich egzaminów - chociaż nie obowiązywał go wówczas żaden próg zdawalności. Zakres wiedzy wymagany na wszystkich egzaminach maturalnych zostanie ograniczony w 2021 roku o 20-30 procent.

Jeśli mowa z kolei o egzaminach ustnych- będą one zachowane w systemie matur 2021. Przyszłoroczni maturzyści powinni przygotowywać się do obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego oraz z wybranego języka obcego. Jednak jak wyjaśnił sam Minister Edukacji odbędzie się on jeśli uczniowie szybko wrócą do szkół, natomiast jeśli nauka zdalna będzie się przedłużała, możliwa będzie zmiana tej decyzji.

Warunkiem otrzymania świadectwa dojrzałości jest pozytywny wynik trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych oraz egzaminów językowych ustnych.

Pragniemy poinformować, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych a także zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli, nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o prawidłowe ustawienie ustawień przeglądarki. Pełne informacje o wykorzystywanych cookies i sposobach ich usunięcia, znajdują się tutaj